top of page
  • Writer's picturekuravaslapa

V Latgates stāstnieku festivāls 2020.gada 7.-8.augustā

Updated: Aug 18, 2020

Ludzas pilsētas svētku ietvaros, Ludzas novadā norisinājās V Latgales stāstnieku festivāls “OMOTU STUOSTI” par AUDĒJOM. Festivāla programmā, divu dienu garumā norisinājās dažādi pasākumi Ludzā un Isnaudas Tautas namā. Festivāla ietvaros notika tikšanās ar tekstilmākslinieci Anneli Slišāni, stāstnieku pikniks ar novadu dziesmu stāstiem, bērnu rīts jaunākā vecuma bērniem, stāstnieku uzstāšanās amatnieku tirdziņā un Anetes Karlsones lekcija un meistardarbnīca.

Kurzemnieču stāstus varēja dzirdēt gan tāmnieku izloksnē, gan latviešu valodā no Ārijas Klēveres( Ventspils) un Liesmas Lagzdiņas, Inas Celitānes ( Kuldīga).
7 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page