top of page

Kas ir 

Kūrava?

Kurzemes kultūras mantojuma centrs "Kūrava"

Vīzija

Biedrības „Kūrava” pamats ir latviešu tautas zinības un tradīcijas. Jau vairāk kā divdesmit gadu Kurzemes kultūras mantojuma centrs „Kūrava” ir pētījis nemateriālo kultūru, īpašu uzmanību veltot kuršu atstātajam mantojumam un veicinot tā iedzīvināšanu. Biedrība vēlas turpināt celt gaismā senās zināšanas un kopt latvisko bagātību. „Kūravas” vēlme ir kļūt par tiltu starp seno un mūsdienīgo, starp tradīcijām un sabiedrību, starp mūsu senču zinībām un nākamo paaudžu spēku. Biedrība apzinīgi uztur tradīciju gaisotni un unikālo kultūrvidi. „Kūravas” vīzija ir, senatnīgajam ejot roku rokās ar digitālo, nodrošināt ilgtspējīgu un inovācijās balstītu tradicionālās kultūras dzirnavu nerimtīgu griešanos.

Kas līdz šim darīts

The story from North and South - Creative and United

The video made within the Youth Exchange "North and South - Creative and United" reflects the creative process on developing a theatre performance on national celebration traditions in Latvia, Catalonia, Georgia and Estonia. 
The project took place in "Kūrava" Kuldiga (Latvia) from September 20 to September 28, 2014 and was financed by ERASMUS+programme.
Big thanks to all the participants and especially the video group - together we did it!!!

„Kūravā” atklāta virtuves studija

Seno kuršu un tradicionālo latviešu ēdienu gatavošana, cittautu virtuves iepazīšana un veselīga uztura nozīme - to visu turpmāk varēs izmēģināt un apgūt virtuves studijā, kas atklāta Kurzemes kultūras mantojuma centra „Kūrava” telpās Kuldīgā. Katru trešdienas vakaru te norisināsies nodarbības, kur aicināts ikviens interesents.

Biedrības organizētie un atbalstītie pasākumi nemateriālās kultūras jomā:

2010. gada 5.-6.02 Meteņnometne, kas veltīta stāstniecībai, maskošanās tradīciju tematikai.

2010. gada 13.02. Masku spēles Jūrmalā, vedām rādīt Kuldīgas puses tradīcijas Lielupes Brīvdabas muzejā.

2010. gada 3.03 Anekdošu turnīrs Kuldīgas skolām.

2010. gada 19.03 tradicionālās dziedāšanas konkurss Kuldīgas rajona skolām. Kurzemes ceturtais stāstnieku festivāls „Ziv zup”:

2010. gada 23. aprīlī: Seminārs par UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas bibliotēku tīklu „Stāstu bibliotēkas” un UNESCO Asociēto skolu projektu.

2010. gada 24.aprīlī: Kuldīgā Viduskursas novada bērnu un jauniešu folkloras kopu koncerts. Piedalās: „Suitiņi”, Kamenīte”, „Skolas spēlmaņi”, „Kursīši”, „Ābelīte”, „Pīne”, „Kursīši”, „Ozoliņi”, „Krētainie suiti”, „Gudenieku suiti”.

Kurzemes 4. stāstnieku festivāla „Ziv zup” centrālais pasākums - „Ziv zup pret stāstu” Ventas krastmalā pie „Kūravas” (Baznīcas ielā 34). Viduskursas novada bērnu folkloras kopu dalībnieku laureātu koncerts (turpat). Stāstnieki turpina „Ziv zup” ar cienāšanos un cienāšanu Ventas krastmalā, Folkloras kopu dalībnieki – „Kūravā”. X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rotaļu programma Virpu, virpu, virpulī. Talsos - Stāstnieku sarīkojums Talsu novada muzejā (Kārļa Mīlenbaha ielā 19). 2010. gada 25.aprīlī – Ventspilī: Stāstu laiks bibliotēkā – Pārventas bibliotēkā (Tārgales ielā 4). „Ziv zup” noslēgums Amatu mājā (Skolas ielā 3). 2010. gada 18.- 20.07 Kuldīgas tautas dziesmu nakts un amatu darbnīcas „Kukaiņi” Kuldīgas pilsētas svētku laikā. 2010.gada 21.augustā dalība Kuršu ķoniņu dienā ( priekšlasījums, stāstu pasākums un koncerts kopīgi ar kuršu ķoniņu pēctečiem), Turlavas pagastā. 2009. gada 13.03 Anekdošu turnīrs Kuldīgas skolām. 2009. gada 26.03 tradicionālās dziedāšanas konkurss Kuldīgas rajona skolām. 2009. gada 1.04 labākie anekdošu zinātāji piedalās Anekdošu virpulī Rīgas Latviešu biedrībā, festivāla „Pulkā eimu, pulkā teku” ietvaros. 2009. gada 22.04 Viduskursas un Ziemeļkurzemes bērnu un jauniešu folkloras kopu Novadu sarīkojums Zlēkās. 2009. gada 25.04 labāko dziedātāju dalība Tradicionālās dziedāšanas konkursā „Dziesmu dziedu, kāda bija” Rīgas Latviešu biedrībā, festivāla „Pulkā eimu, pulkā teku” ietvaros. 2009. gada 24./25.04 Trešais stāstnieku festivāls „Ziv zup”, kuru veltījām starptautiskai nedēļai „Izglītība visiem”. 2009. gada 11.07 Starptautisks stāstnieku sarīkojums festivāla „Baltica 2009” laikā Jelgavā. 2009. gada 13.- 23.07 Starptautiski stāstnieku sarīkojumi Igaunijā – Vīlandē, Hijumā, Pookumā. 2009. gada 19.07 Kuldīgas teiku nakts un amatu darbnīcas Kuldīgas pilsētas svētku laikā. 2009. gada 26.07 Kurzemes trīs paaudžu stāstnieku sarīkojums Pasaules latviešu nometnē 3x3, Kazdangā. Iepriekšējos gados veiktie projekti: • Kurzeme Eiropas kontekstā. Trīs semināru cikls NVO, kas nodarbojas ar tautas mākslas tradīciju saglabāšanu Kurzemē. Projektu var uzskatīt par sākumu tradicionālās kultūras organizāciju pieredzes apkopošanai un analīzei Kurzemē, 2004. gads, VKKF. • 2004.gads organizācija darbojas Eiropas Komisijas NVO atbalsta programmā PHARE ACCESS 2000, Kurzemes jauniešu informēšanas un motivēšanas programmā ”Atver durvis!" Programma 72 lauku jauniešus 27 dienas iepazīstināja ar visām izglītības iespējām Kuldīgā, motivējot turpināt mācības. Programmas laikā jaunieši darbojās 7 amatnieku darb-nīcās un piedalījās tradicionālās kultūras pasākumos. • "Kurzemes vasaras akadēmija" 70 jauniešiem no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Vācijas.04. - 22.07.2001. Atbalsts no Eiropas Savienības izglītības programmas un Valsts Kultūrkapitāla fonda. • Kuldīgas rajona folkloras pasākums "Lielā Māra" 24.03.2000, 12 folkloras kopām. Finansējums no Kultūrkapitāla fonda. • "Kurzemes jauniešu folkloras nometne "Peldošais Ezerrieksts" 11.07. - 19.07.2000., 30 dalībniekiem, folkloras konkursu uzvarētājiem. Finansējums no Kultūrkapitāla fonda, Latvijas vides aizsardzības fonda. • Projekti -"Pasaka šai reizei", "Pasaku nams", "Kurzemes tradicionālie amati – 3x3" - ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu. • Projekts - "Kurzemes un Saksijas Šveices" - Kuldīgas rajona un Saksijas ielejas jauniešu apmaiņas programma, Kuldīgas VIS un Laidu pamatskolā, 09.07. - 18.09. 2000. Finansējums no ES izglītības programmas "Jaunatne Eiropai". • Mācību vizīte - "Vides izglītība mācību darbā", 15 jaunatnes organizāciju darbiniekiem 19.09 - 26.09.99. Finansējums no Eiropas Savienības izglītības programmas "Jaunatne Eiropai".

Pēdējo trīs gadu pārskati pieejami šeit:

Lai kļūtu par “KKMC "Kūrava” biedru, ir jāuzraksta biedrības valdei adresēts iesniegums, nosūtāms uz epastu biedriba.kurava@gmail.com. Tad kopsapulcē kandidāts prezentē sevi, pastāsta, kādēļ vēlas kļūt par daļu no biedrības, ko gatavs tai sniegt un pārējie biedri atklātā balsojumā nobalso par kandidāta pieņemšanu biedru kārtā. Protams, biedrībā drīkst iesaistīties ikviens, kam tuvi mūsu principi un idejas, arī aktīvisti veido biedrības ikdienu, tomēr balstiesības, tātad tiesības lemt par biedrības nākotni, ievēlēt vai atcelt valdi ir tikai biedriem. Biedru nauda ir 12EUR gadā.

Biedrības valde:

Ina Celitāne (valdes priekšēdētāja)

Ingrīda Jakubovska

Undīne Celitāne

bottom of page