top of page
Virspilskunga tiesas nams
Lubini061220803.JPG

              Biedrība ēkā saukta par Virspilskunga tiesas namu  darbojas kopš 2000. gada. Šī senā ēka ir unikāls 18. gs pilsētabūvniecības baraugs, jo jau kopš ēkas celšanas brīža tā ir paredzēta sabiedriskām funkcijām. Virspilskunga tiesas nams kopš 2016. gada ir  valsts nozīmes kultūras vēsturiskais piemineklis. Nams  atrodas unikālā kultūrvidē, Valsts nozīmes kultūras pieminekļa „Kuldīgas pilsētas vēsturiskais centrs” un Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa „Kuldīgas senpilsēta" teritorija, kas iekļauta  nominācijas "Kuldīgas vecpilsēta Ventas senlejā" vietu UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. 

              Kā viens no biedrības mērķiem un nu jau darbības stūrakmeņie,  ir kļuvis vēsturiskās ēkas saglābšana, tostarp atrast ēkai jēgpilnu pielietojumu, nezudējot tās publiskās funkcijas. Tomēr līdz Virspilskunga tiesas nams vērs durvis apmeklētājiem vēl tāls ceļš ejams. Ņemot vērā ēkas unikālo atrašanās vietu un vēsturisko nozīmību, ēkas atjaunošana prasa papildus uzmanību un amatnieku darbu, kuri izprot tā laika specifiku, lai nezaudētu ēkas unikālās vērtības un seno amatnieku liecības. ​Vēlamies, lai šī senā ēka ir kā labas restaurācijas paraugs, kur jaunais cieņpilni attiecās pret seno mantojumu. 

              

bottom of page